Entries by Sigrun

Serviceskyss / Tingingsruter

Tingingsruter – tlf 577 25 000 Tingingsruter er ruter som berre skal køyrast mot førehandstinging. Kva ruter dette gjeld finn ein på www.kringom.no. Transporten skal tingast innan kl. 15.00 dagen i førevegen. Skyssen skal tingast på telefon 577 25000. Ruter som vert køyrde dersom passasjer (x-stopp) er ei form for tingingsrute der tinginga blir gjort om […]

Heider til tilsette i Firda Billag Gruppa

På ei tilstelning på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde 7. januar 2017 fekk 2 tilsette i Firda Billag Buss AS, 1 tilsett i Transferd AS og 1 tilsett i Trucknor Firda AS NHO Transport sitt heidersteikn med diplom for 25 års teneste i selskapet. I tillegg var det markering av tilsette som har […]

Firda Billag set miljøet i fokus

Firda Billag Buss testar no fylkets første hybridbuss Test av hybridbussen skjer i samarbeid med Volvo. Bussen skal brukast som bybuss i Førde i ein prøveperiode på 1 år. Ein skulle tru at store dieselmotorar i lastebilar og bussar forureinar mykje meir enn privatbilar. Slik er det ikkje, då desse har ein anna renseteknologi enn […]

Nettsal Fjordekspressen

Fjordekspressen har frå 26. februar 2016 starta nettsal. Dei  billigaste billettane finn de på: www.nor-way.no/ De kan no kjøpe bussbillettar på alle Nor-way sine ruter på nett.