Entries by Sigrun

Heider til tilsette i Firda Billag gruppa

På ei tilstelning på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde 6. januar 2018 var det markering av tilsette som har gått av med afp/alderspensjon i løpet av 2017. Bak frå venstre: Edin Johan Lingjerde (Transferd), Bjørn Grytås (Trucknor Firda), Magnar Hole (Firda Billag Buss), Arild Vonen (Firda Billag Buss), Hjalmar Kåre Ness (Firda Billag […]

Serviceskyss / Tingingsruter

Tingingsruter – tlf 577 25 000 Tingingsruter er ruter som berre skal køyrast mot førehandstinging. Kva ruter dette gjeld finn ein på www.kringom.no. Transporten skal tingast innan kl. 15.00 dagen i førevegen. Skyssen skal tingast på telefon 577 25000. Ruter som vert køyrde dersom passasjer (x-stopp) er ei form for tingingsrute der tinginga blir gjort om […]

Firda Billag set miljøet i fokus

Firda Billag Buss testar no fylkets første hybridbuss Test av hybridbussen skjer i samarbeid med Volvo. Bussen skal brukast som bybuss i Førde i ein prøveperiode på 1 år. Ein skulle tru at store dieselmotorar i lastebilar og bussar forureinar mykje meir enn privatbilar. Slik er det ikkje, då desse har ein anna renseteknologi enn […]

Nettsal Fjordekspressen

Fjordekspressen har frå 26. februar 2016 starta nettsal. Dei  billigaste billettane finn de på: www.nor-way.no/ De kan no kjøpe bussbillettar på alle Nor-way sine ruter på nett.