Ledig stilling

Firda Billag AS er eit transportkonsern eigd av 13 kommunar i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Konsernet sine gods- og anleggsaktivitetar vert utført av selskapet Transferd AS og SRB Anleggstransport AS . I tillegg eig Firda Billag AS Fjordane Reisebyrå AS, Fjordane Bilutleige AS og er medeigar i Trucknor Firda AS. Firda Billag eig 50% av selskapet Firda Billag Buss AS. Firda Billag-gruppa har 460 tilsette og ein omsetnad på kr 572,9 mill. i 2016. Hovudadministrasjonen ligg i Førde.

Firda Billag AS har ledig stilling som

LEIAR SYSTEMUTVIKLING

Vår noverande økonomisjef har valt å slutte den 31.12.2017. I samband med dette vil vi omorganisere drifta vår og vi søkjer difor etter ein person til ny stilling som Leiar Systemutvikling i selskapet.

Hovudoppgåvene vil vere:

  • Overordna ansvar for Firda Billag-gruppa sine datasystem
  • Utviklingsoppgåver innan informasjon, organisering og system
  • Leiar av selskapet si It-avdeling
  • Medlem i leiargruppa

Firda Billag gruppa var i 2016 samansett av 7 ulike selskap med ein samla omsetnad på kr 572,9 mill. og 460 tilsette. Hovudaktiviteten vår er person- og godstransport på veg. Aktiviteten medfører store krav til datahandtering innan logistikk, trafikkleiing samt internkommunikasjon og økonomisk rapportering.

Hovudsystemet vårt er Microsoft Dynamics NAV.

Vi søkjer etter ein sjølvstendig person med relevant utdanning/erfaring og kompetanse innan informasjon, organisering og overordna systemforståing. Vi tilbyr ordna arbeidsforhold, konkurransedyktig løn og  god pensjonsordning.

For nærare informasjon om stillinga, kontakt adm. direktør Peter Midthun på tlf. 918 96 555 eller NK/økonomisjef Wilhelm Gjertsen på tlf. 918 96 523.
Søknad med CV og attestar sendast til: peter@firda-billag.no

Søknadsfrist: 28. mai 2017.