Ledig stilling

Firda Billag AS er eit transportkonsern eigd av 13 kommunar i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Konsernet sine gods- og anleggsaktivitetar vert utført av selskapet Transferd AS og SRB Anleggstransport AS . I tillegg eig Firda Billag AS Fjordane Reisebyrå AS, Fjordane Bilutleige AS og er medeigar i Trucknor Firda AS. Firda Billag eig 50% av selskapet Firda Billag Buss AS. Firda Billag-gruppa har 450 tilsette og ein omsetnad på kr 572,9 mill. i 2016. Hovudadministrasjonen ligg i Førde.

Økonomi- og driftsmedarbeidar, deltid
Firda Billag Buss AS har ledig 80% deltidsstilling som økonomi- og driftsmedarbeidar ved kontoret i Stryn.

Stillinga er samansett av oppgåver innan økonomi med:

 • Kontroll- og avstemmingsarbeid av fakturagrunnlag, billettmaskiner og oppgjerskonti
 • Ajourhald og grunnlagsinformasjon
 • Utarbeiding av rapportgrunnlag
 • Andre oppgåver innanfor økonomi/rekneskap

Stillinga omfattar også oppgåver innan dagleg drift som:

 • Sentralbord
 • Ruteinformasjon
 • Ansvar for innkjøp og lagerhald av diverse rekvisita
 • Deltaking i trafikkarbeid

Ønskeleg utdanning/praksis:

 • Utdanning innan økonomiske-/administrative fag
 • Erfaring frå kontorarbeid
 • Gode datakunnskapar

Vi kan tilby:

 • Eit godt arbeidsmiljø
 • Ordna løns- og arbeidsforhold
 • Pensjon-, ulykkes- og gruppelivsforsikring
 • Bedriftshelseteneste

Vi søkjer ein person som kan arbeide sjølvstendig og samarbeide godt med andre og som ynskjer å tileigne seg ny kunnskap og er serviceinnstilt og fleksibel.
Vi kan tilby varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit godt arbeidsmiljø.
Spørsmål om stillinga kan rettast til Asgeir Myklebust, tlf. 901 26 435 eller e-post Asgeir.Myklebust@firda-billag.no
Søknad med CV, attestar og vitnemål kan sendast til: post@firda-billag.no innan 25.01.2018.