Historia

Firda Billag 1920 – 1950 Transport mellom fjordar.

Jubileumsbok ført i pennen av Finn Borgen Farsund.

Klikk på linkane under og bla deg gjennom ulike kapittel av boka:

Kapittel 3: Firda Billag 1920 – 1950

Kapittel 5: Vekst i oppgangstider